Persbericht Samenwerking -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) en de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) gaan een samenwerking aan voor een opleiding over de nieuwe concurrentieregels. De eerste gezamenlijke cursus ‘mededingingsrecht’ voor studenten en professionals begint al op 27 februari a.s.

Voorzitter van de FTAC Alberto (Chos) Romero: “vanuit onze taak als toezichthouder op de concurrentie is het van belang om de concurrentieregels bekendheid te geven en uit te leggen. De UoC is dan een perfecte partner om jonge Curaçaoënaars en gevestigde professionals te helpen opleiden tot concurrentie-experts.”

De eerste cursus mededingingsrecht zal bestaan uit 6 colleges van 2 uur in de periode tussen 27 februari en 9 maart. Voor deze cursus is de gerenommeerde mededingingsexpert Christof Swaak uit Nederland aangetrokken, die de eerste drie colleges voor zijn rekening zal nemen.

Rector magnificus van de UoC Francis de Lanoy: “de UoC heeft de maatschappelijke taak wetenschap, onderwijs en maatschappij bij elkaar te brengen. Deze cursus samen met de FTAC over de concurrentieregels, een recente juridische ontwikkeling, past daar perfect in.”

De UoC en de FTAC zijn voornemens de samenwerking na deze eerste cursus voort te zetten met meer basis- en verdiepingscursussen op het gebied van concurrentie.

Inschrijving voor de cursus mededingingsrecht is nog mogelijk, zowel voor studenten als professionals. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UoC. Een aanmeldingsformulier en nadere vakbeschrijving zijn opvraagbaar via fdr@uoc.cw.

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsbericht meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met prof. Dr. F. Goudappel, Decaan faculteit der Rechtsgeleerdheid (f.goudappel@uoc.cw) of dhr. A. Scholten, directeur FTAC (info@ftac.cw)