Actueel Overige -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft op 20 maart 2020 een beleidsregel ingevolge artikel 2.16 van de Landsverordening inzake concurrentie aangaande prioriteitenstelling bij handhavingsonderzoeken vastgesteld: de Beleidsregel Prioriteiten bij handhavingsonderzoeken door de Fair Trade Authority Curaçao. De FTAC heeft deze beleidsregel nu vertaald en deze zowel in het Papiaments als Engels op de website van de FTAC geplaatst.

De FTAC ontvangt meer klachten en signalen over mogelijke overtredingen van de Landsverordening inzake concurrentie, dan zij gelet op haar onderzoekscapaciteit in onderzoek kan nemen. Hierdoor is het voor de FTAC noodzakelijk keuzes te maken over welke signalen en klachten zij zal onderzoeken. Die keuzes maakt de FTAC aan de hand van een prioriteringsbeleid.

Klik hier voor de Papiamentse versie

Klik hier voor de Engelse versie

Klik hier voor de Nederlandse versie