Actueel Persbericht Publicatie Rapportage -

De Fair Trade Authority heeft in haar jaaragenda voor 2019 de financiële sector aangewezen als prioriteit. In dat kader heeft de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) samen met Fundashon pa Konsumidó (FpK) in 2019 RE-Quest Research & Consultancy onderzoek laten verrichten naar de kosten van producten voor particuliere cliënten van banken op Curaçao. Doel van dit onderzoek is om tarieven van zeven bankproducten voor particulieren in kaart te brengen, te vergelijken en transparant te maken voor de consument. De onderzochte producten betroffen onder anderen het aanhouden van een betaalrekening, een creditcard en het aangaan van een persoonlijke lening.

Alle negen banken hebben een online-enquête ingevuld met 129 vragen met betrekking tot de verschillende reguliere tarieven, kosten en rentepercentages verbonden aan de zeven onderzochte producten. De informatie in het rapport betreft de tarieven zoals ze op 1 augustus 2019 golden. De banken hebben in november 2019 een conceptversie van het rapport voor een finale controle en verificatie ontvangen. Twee banken hebben geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

De resultaten van het onderzoek laten enerzijds grote verschillen zien in de hoogte van kosten, tarieven en rentes verbonden aan de verschillende bankproducten. Dit betekent dat consumenten mogelijk geld zouden kunnen besparen door de tarieven van banken te vergelijken bij het afnemen van een nieuw product of bij het overstappen naar een andere bank voor hetzelfde product. Anderzijds is tijdens het onderzoek met betrekking tot het transparant en vergelijkbaar maken van de informatie gebleken dat door het gebrek aan eenvoudig beschikbare en vergelijkbare informatie het vergelijken van de verschillende tarieven van de banken voor consumenten een hele opgave kan zijn.

De FTAC is zich bewust dat in de periode sinds 1 augustus verschillende banken hun tarieven hebben aangepast. Tevens moet worden opgemerkt dat in het onderzoek geen rekening is gehouden met mogelijke overstapdrempels en -kosten – inclusief tijd en moeite – waarmee consumenten die al een soortgelijk product hebben afgenomen worden geconfronteerd indien zij willen overstappen naar een andere bank. Overstapdrempels beperken de concurrentie en hebben daarom de aandacht van de FTAC.

Het rapport zal worden gebruikt als input voor de FTAC bij haar toezicht op de naleving van de Landsverordening inzake concurrentie en om concurrentie tussen banken te stimuleren en door de FpK om consumenten beter te informeren over de verschillen in tarieven en rentetarieven tussen banken.Het rapport met de resultaten van de kostenvergelijking is vanaf nu openbaar en te downloaden van de website van de FTAC (klik hier om rapport te downloaden).