Samenwerking -

Klik hier voor het samenwerkingsprotocol.

De FTAC en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben een samenwerkingsprotocol gesloten. De ACM is de toezichthouder op de concurrentieregels in Nederland. In het protocol zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en kennis ten behoeve van hun wettelijke toezichtstaken.

Eerder heeft de FTAC samenwerkingsprotocollen gesloten met de Curaçaose toezichthouders CBCS , BT&PU en de consumentenorganisatie Fundashon pa Konsumidó. Ook heeft de FTAC zich aangesloten bij het internationale samenwerkingsverband van concurrentietoezichthouders, het International Competition Network (ICN).