Samenwerking -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft sinds 2022 ondersteuning geboden aan de Aruba Fair Trade Authority (AFTA) bij hun implementatieproces en oprichting. Deze samenwerking is nu geformaliseerd in een Samenwerkingsovereenkomst, die op 13 maart jongstleden is ondertekend. De ondertekening van deze overeenkomst vond plaats in aanwezigheid van de voorzitter van AFTA, de heer Filomeno Roly Sint Jago, en de voorzitter van FTAC, mevrouw Miroslava Wedervoort, evenals de directeuren van beide organisaties, de heer Ernesto Kross en mevrouw Jeanne Fabian. Met deze overeenkomst bevestigen zowel FTAC als AFTA hun toewijding om de samenwerking en uitwisseling van informatie en kennis op het gebied van mededingingsrecht te versterken.
In het verlengde van deze samenwerking heeft de FTAC een inhouse training verzorgd voor de medewerkers van AFTA, waarbij de focus lag op mededingingsrecht, bestuursrechtelijke handhaving en de ervaring/best practices van de FTAC sinds haar oprichting. Deze training is ontworpen om de kennis en vaardigheden van de medewerkers van AFTA te verdiepen, gezien de unieke uitdagingen en kenmerken van het mededingingsbeleid op de eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
De ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts om de handhaving van mededingingsrecht op Curaçao en Aruba te versterken. De FTAC en AFTA blijven zich inzetten om eerlijke concurrentie en vrije mededinging te bevorderen.