Publicatie -

Download hier het samenwerkingsprotocol dat op 26 juni 2018 tussen de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) en het Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) is getekend.

In het protocol zijn afspraken neergelegd onder meer over periodiek overleg en de wijze van handelen indien er mogelijk sprake is van overlap bij de uitvoering van de taken en bevoegdheden.