Samenwerking -

Klik hier voor het samenwerkingsprotocol.

Op 26 juni 2018 is tussen de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) en het Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) een samenwerkingsprotocol getekend. In het protocol zijn afspraken neergelegd onder meer over periodiek overleg en de wijze van handelen indien er mogelijk sprake is van overlap bij de uitvoering van de taken en bevoegdheden.