Samenwerking -

Download hier het samenwerkingsprotocol dat op 18 juli 2018 tussen de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) en de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS) is getekend. In het protocol zijn afspraken neergelegd onder meer over periodiek overleg en de wijze van handelen indien er mogelijk sprake is van overlap bij de uitvoering van taken en bevoegdheden.