Publicatie -

Klik hier voor het samenwerkingsprotocol dat op 2 november 2018 is getekend tussen de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) en de Fundashon pa Konsumidó.

In het samenwerkingsprotocol zijn afspraken neergelegd over onder meer gezamenlijke voorlichtingsactiviteiten over de concurrentieregels en het doorsturen van klachten van consumenten over concurrentieproblemen door de FpK aan de FTAC.