Samenwerking -

Klik hier voor het samenwerkingsprotocol.

Op 2 november 2018 hebben de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) en de Fundashon pa Konsumidó een samenwerkingsprotocol gesloten. In het samenwerkingsprotocol zijn afspraken neergelegd over onder meer gezamenlijke voorlichtingsactiviteiten over de concurrentieregels en het doorsturen van klachten van consumenten over concurrentieproblemen door de FpK aan de FTAC.