Vacature -

Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief en CV mailen tot uiterlijk vrijdag 8 november 2019 naar: recruitment@balancecaribbean.com

Voor vragen over deze vacature kan contact opgenomen worden met mevrouw Cathy Beresford via (+5999) 736-0875.

Organisatie

De Fair Trade Authority Curaçao is een jonge, onafhankelijke organisatie die als ZBO toezicht houdt op de concurrentieregels binnen Curacao. Een vrije en onverstoord werkende markt is cruciaal voor economische groei. Gezonde concurrentie tussen bedrijven werkt stimulerend en nieuwe bedrijven moeten zonder onnodige belemmeringen de markt kunnen betreden. FTAC houdt toezicht op deze processen, vanuit het wettelijke kader van de Landsverordening inzake concurrentie. Maar spoort en treedt ook op tegen bedrijven die in overtreding zijn.

Positie

 • Levert als collega/lid van het team actief een bijdrage aan het verrichten van onderzoeksactiviteiten en het houden van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, zo ook is er actieve participatie aan projectgroepen en intern overleg.
 • Levert een bijdrage aan het opstellen van onderzoeksplannen en geeft ondersteuning en advies.
 • Werkt samen aan het ontwikkelen van toetsingscriteria, verzamelt en verwerkt op proactieve en nauwkeurige wijze informatie.
 • Draagt middels doelgerichte analyses bij aan de totstandkoming en onderbouwing van beschikkingen en rapporten van de FTAC.
 • Levert tevens een bijdrage aan de afwikkeling van bezwaar en beroep maar geeft ook voorlichting en advies vanuit het werkveld van FTAC.
 • Procesdossiers worden goed opgebouwd en bijgehouden.

Profiel

 • Een young professional met een scherpe en nieuwsgierige geest die enthousiast wordt van mededingingsvraagstukken.
 • In het bezit van een masterdiploma in een juridische en/of economische richting.
 • Breed georiënteerd met enig gevoel voor juridische en economische vraagstukken. Aangevuld met relevante en aantoonbare ervaring bijvoorbeeld met het verrichten van onderzoek, het toetsen van voorstellen en opstellen van heldere adviezen.
 • Is te allen tijde goed op de hoogte van de sociale, economische en maatschappelijke ontwikkelingen op Curacao.
 • Neemt met een scherp ontwikkeld analytisch vermogen, initiatiefrijke persoonlijkheid en overtuigende schrijfstijl verantwoordelijkheid en zet resultaten neer.
 • Bevordert de groepsdynamiek, onderneemt doelgerichte acties en gaat georganiseerd aan de slag. Handelt daarbij integer en transparant en komt tot trefzekere conclusies.
 • Legt met een sociale antenne en tact contact en gaat op professionele wijze de samenwerking aan. Zet door bij tegenslagen en is kritisch over eigen functioneren.
 • Uitstekende beheersing van het Nederlands, Engels en Papiaments.

 

Een referentiecheck en psychologisch onderzoek maken deel uit van de procedure.

Meer informatie over de functie en de procedure is te vinden op: www.balancecaribbean.com.