Actueel -

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseert in het kader van haar onderzoeksprogramma “Fundamentele Rechten” een seminar met als titel:

“Nalevingstoezicht”

 

 

 

Datum                 : 18 mei 2018

Tijd                       : 13.30 – 17.00u (inloop vanaf 13.00u)

Plaats                  : Aula UoC, Jan Noorduynweg 111

Voertaal             : Nederlands

Aanmeldingsformulier is opvraagbaar via emailadres fdr@uoc.cw

Kosten  : NAf 55,- incl. O.B.

 

Voor nadere informatie kunt u een email sturen naar: l.rogier@uoc.cw

Dit seminar komt mede tot stand met steun van de Fair Trade Authority Curaçao

 

Prof.dr. F. Goudappel