Persbericht -

Terwijl de kinderen van Curacao, in afwachting blijven van de komst van Sinterklaas vandaag, willen wij van de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) aandacht vestigen op World Competition Day (Wereldmededingingsdag). De International Network of Civil Society Organisation on Competition (INCSOC) heeft in 2010 de eerste World Competition Day op deze datum georganiseerd.

Door de aandacht te vestigen op World Competition Day, wil de FTAC zich aansluiten bij de vele landen en mededingingsautoriteiten die op deze dag de voordelen van een concurrerende marktstructuur en het thema voor 2022 “Mededingingsbeleid en klimaatverandering” onder aandacht brengen.

Het feit dat ook Curaçao zal worden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering wordt steeds breder geaccepteerd. Klimaatverandering treft ons eiland en onze economie direct. Klimaatverandering en “global warming” hebben onder meer ernstige gevolgen voor het voortbestaan van onze koraalriffen en hun mariene ecosystemen. Tevens blijkt uit prognoses dat het aantal tropische cyclonen als gevolg van de klimaatverandering waarschijnlijk zal toenemen. De stijging van de zeespiegel zal erosie veroorzaken, waardoor kustgebieden en ondernemingen daar -zoals visserij, hotels en havens- schade dreigen op te lopen.

Duurzaamheid en mededingingsrecht zijn met elkaar verbonden. Goede marktwerking en concurrentie op de markt kan leiden tot lagere prijzen, meer keuze, hogere kwaliteit en nieuwe innovatieve producten en diensten. Toezicht op de naleving van het mededingingsrecht bevordert zo onder andere duurzame innovatie. De consumenten van Curaçao profiteren hiervan.

De FTAC onderzoekt klachten van consumenten en ondernemingen die last hebben van concurrentievervalsing als gevolg van afspraken tussen ondernemingen of besluiten van ondernemers verenigingen. Bepaalde typen concurrentiebeperkende afspraken, o.a. prijsafspraken, marktverdeling, zijn altijd schadelijk voor de consument en zijn daarom altijd verboden.

Samenwerkingsovereenkomsten tussen ondernemingen of binnen een ondernemers vereniging met concurrentie beperkende elementen kunnen echter een positieve bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Curaçao, indien ze tot efficiëntieverbeteringen of (duurzame) innovatie leiden. De nadelige effecten worden dan gecompenseerd door de baten voor de consument. Om deze redenen kunnen afspraken tussen ondernemers, voor zo ver ze niet expliciet zijn verboden of niet primair tot doel hebben de concurrentie te beperken, vallen onder een van de wettelijke uitzonderingen op het kartelverbod. Als aannemelijk kan worden gemaakt dat de voordelen van de concurrentiebeperking opwegen tegen de nadelen, kunnen ondernemingen die dergelijke afspraken willen maken, in aanmerking te komen voor een ontheffing op het kartelverbod. Duurzaamheidsafspraken tussen ondernemingen kunnen voor een dergelijke ontheffing in aanmerking komen.  

Vooral wanneer een samenwerkingsovereenkomst tussen ondernemingen leidt tot een grotere diversiteit in het aanbod van duurzame producten en zo consumenten innovatieve en duurzame alternatieven biedt die anders niet op de markt zouden verschijnen, wil de FTAC bedrijven aanmoedigen om een ontheffing aan te vragen als zij overwegen om samen te werken aan een duurzamere economie.

U kunt een ontheffing aanvragen door het invullen van het ontheffingsformulier. Dit formulier is beschikbaar op de website: www.ftac.cw. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de FTAC door uw vraag te stellen via info@ftac.cw. Een fijne World Competition Day toegewenst.