Adviesrapport -

Klik hier voor het adviesrapport. Op deze pagina vindt u ook de belangrijkste wet- en regelgeving rondom de prijsregulering van asfalt.

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft op 4 oktober 2017 een adviesverzoek ontvangen in de zin van artikel 2.17 van de Landsverordening inzake concurrentie. Het adviesverzoek is door het ministerie van Economische Ontwikkeling ingediend bij de FTAC. In het verzoek wordt de FTAC gevraagd om advies uit te brengen over de verwachte effecten voor de concurrentie in de markt voor asfaltbeton indien de bestaande prijsregulering zou worden afgeschaft.

De FTAC adviseert om de maximumprijs voor asfalt de komende jaren niet af te schaffen. De asfaltmarkt is volgens de FTAC op dit moment niet gereed voor het loslaten van de prijsregulering. Een belangrijke reden daarvoor is dat momenteel een risico bestaat dat de asfaltcentrales hun marktgedrag op elkaar afstemmen om minder of niet met elkaar te concurreren. Is dat daadwerkelijk het geval, dan functioneert de markt meer als een monopolie. Bij het eventueel loslaten van de regulering zullen de asfaltprijzen dan waarschijnlijk sterk stijgen.

Wel adviseert de FTAC om de prijsregulering van asfalt te moderniseren. De methode om de maximumprijs van asfalt vast te stellen, is sinds 1995 niet veranderd. De maximumprijs wordt bepaald op basis van de prijzen van de inputs bitumen en kalksteen. Andere ontwikkelingen, zoals de afname van de vraag naar asfalt, hebben geen invloed op de hoogte van de maximumprijs. Verder bevat de methode geen directe prikkels voor een asfaltcentrale om efficiënter of innovatiever te produceren.