Persbericht -

Alberto (Chos) Romero is op eigen verzoek per 28 juni 2019 eervol ontslag verleend als bestuursvoorzitter van de Fair Trade Authority Curacao (FTAC). Samen met de leden Roland (Rob) van den Bergh en Gerard Bakker was hij per 1 april 2017 benoemd als eerste bestuur van de FTAC. Dhr. Van den Bergh is plaatsvervangend voorzitter en zal de komende tijd voor dhr. Romero waarnemen. In de vacature die nu ontstaan is, zal zo spoedig mogelijk worden voorzien. De FTAC bedankt dhr. Romero voor het pionierswerk dat hij heeft verricht als voorzitter van de FTAC en wenst hem veel succes met zijn verdere werkzaamheden.

.