Persbericht -

De branchevereniging voor architecten en ingenieurs SAIA (nieuwe naam: Dutch Caribbean Architects and Engineers, DCAE) heeft in consultatie met de FTAC haar voorwaarden (de “ARNA”) aangepast aan de nieuwe concurrentieregels. Ook zijn de voorwaarden voor ingenieurs (de “RVOINA”) geïntegreerd in dezelfde regeling.

De aanpassing van de regeling van de rechtsverhouding tussen de architecten en hun opdrachtgevers was nodig om de regeling in lijn te brengen met de regels van de Landsverordening inzake concurrentie. De oude regeling uit 1978 bevatte nog vaste tarieven, die onder de concurrentieregels niet meer gezamenlijk in een branchevereniging vastgesteld mogen worden. Hetzelfde gold voor de regeling tussen ingenieurs en hun opdrachtgevers. Onder de nieuwe regeling bepalen de architecten en ingenieurs hun tarieven volledig zelfstandig. Dit zorgt voor meer concurrentie, en daarmee lagere prijzen voor opdrachtgevers. De nieuwe regeling is bovendien ook gemoderniseerd.

Alberto “Chos” Romero, voorzitter van de FTAC: “de SAIA is in goede samenwerking met de FTAC tot het besluit gekomen om haar brancheregels aan te passen aan de concurrentieregels. Dit is goed voor de concurrentie, voor opdrachtgevers en uiteindelijk voor de consument. Wij roepen andere brancheverenigingen op ook hun voorwaarden en andere branche-afspraken aan te passen aan de concurrentieregels en zo nodig guidance te vragen van de FTAC”.

De leden van de SAIA zullen vanaf nu gebruik maken van de nieuwe regeling met de naam Algemene Regeling voor Opdrachtgevers en Adviseurs 2018 (“AROA”). De FTAC zal in haar voorlichtingsactiviteiten bij de overheid en het bedrijfsleven aandacht besteden aan de nieuwe regeling.

Architecten en ingenieurs die de oude regeling blijven gebruiken kunnen in strijd met de Landsverordening inzake concurrentie handelen. De FTAC zal de naleving van de afspraken monitoren. De FTAC kan bij overtreding van de kartelregels maatregelen zoals boetes opleggen.

Het volledige besluit van de FTAC is hier terug te vinden.

Tips over mogelijke overtredingen van de concurrentieregels kunnen gemeld worden bij de FTAC via info@ftac.cw of door langs te komen bij het kantoor van de FTAC aan Pietermaai 6.

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsbericht meer weten? Neem dan contact op met de FTAC. Email: info@ftac.cw, telefoon: +5999 461 00 67

Klek akí pa e tradukshon di e komunikado di prensa akí na papiamentu.