Concentratiemelding -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft op 16 november 2017 een melding ontvangen van een overname. In de melding is aangegeven dat AFAS Software Caribbean B.V. volledige zeggenschap verkrijgt over de intellectuele eigendomsrechten van de door BearingPoint Caribbean ontwikkelde softwarepakketten PayTime, PeopleTime en Payslip Portal en de bestaande licentieovereenkomsten met klanten.

Na analyse door de FTAC blijkt dat de gemelde overname binnen het toepassingsbereik van hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake concurrentie valt.

De betrokken ondernemingen voeren de volgende activiteiten uit:

  • AFAS Software Caribbean: levering van producten en diensten op het gebied van administratieve bedrijfssoftware zoals HRM, Payroll, CRM en ordermanagement;
  • Paytime: software voor het verrichten van salarisadministraties;
  • People Time: software voor het verrichten van personeelsadministraties; en
  • Payslip Portal: software voor het online beschikbaar maken van salarisstroken en loonbelastingkaarten.

Deze melding van een concentratie is conform artikel 5.4 derde lid van de Landsverordening inzake concurrentie bekendgemaakt in de Curaçaosche Courant van 6 juli 2018.