Actueel -

Na overleg met de FTAC heeft Curaçao Oil (Curoil) N.V deze week een brief gestuurd naar afnemers van low sulfur diesel (LSD). In deze brief legt Curoil uit dat zij de levering van olieproducten niet zal staken indien een afnemer LSD inkoopt bij andere leveranciers, zolang vermenging met door Curoil geleverde producten voorkomen wordt.

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) werd eind 2018 geattendeerd op een brief die Curoil op 17 december 2018 naar haar afnemers in Curaçao had verstuurd. In deze brief werd aangegeven dat Curoil de productlevering per direct zou staken indien een afnemer ook olieproducten van derden zou afnemen. Afnemers van LSD bij Curoil betreffen tankstations maar ook andere bedrijven, zoals industriële afnemers en horeca-gelegenheden met een aggregaat.

Na overleg met de FTAC heeft Curoil besloten deze informatie richting afnemers nader uit te leggen via een brief. In deze brief verduidelijkt Curoil dat zij de levering van LSD niet zal staken indien afnemers ook van andere leveranciers LSD afnemen. Curoil vereist wel dat afnemers ervoor zorgdragen dat van haar afgenomen producten niet mengen met producten van andere leveranciers. Een afnemer kan dit bijvoorbeeld doen door LSD van een andere leverancier in een afzonderlijke opslagtank op te slaan.

Afnemers die van mening zijn dat Curoil op onredelijke gronden leveringen weigert, kunnen contact opnemen met de FTAC. De FTAC zal dit ook zelf monitoren.

Verbod op misbruik van een machtspositie

Sinds 1 september 2017 geldt in Curaçao het verbod op misbruik van een machtspositie. Dit betekent dat bepaald marktgedrag van ondernemingen met een zeer sterke positie op de markt verboden kan zijn. Het hebben van een machtspositie is niet verboden op grond van de Landsverordening inzake concurrentie, maar het misbruiken daarvan wel. Misbruik van een machtspositie kan voortkomen uit verschillende vormen van marktgedrag, zoals:

  • excessief hoge prijzen aan afnemers in rekening brengen;
  • onredelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden hanteren;
  • afnemers dwingen om een gewenst product in combinatie met een ander product af te nemen (koppelverkoop); of
  • afnemers weigeren om bepaalde producten of diensten te leveren (leveringsweigering).

Het bovengenoemde overleg tussen de FTAC en Curoil vond plaats in het kader van leveringsweigering.

Klek akí pa e tradukshon na papiamentu.