Werkwijze -

De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft een klachtenformulier gepubliceerd waarmee ondernemingen en consumenten concurrentievervalsingen zoals kartels of misbruik van een machtspositie kunnen melden bij de FTAC.

Klik hier om dit formulier te bekijken. En klik hier voor een Word-template dat u kunt gebruiken bij het indienen van een formele klacht.