Persbericht -

De FTAC heeft na onderzoek geconcludeerd dat de klacht, die de Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) heeft ingediend tegen het Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) wegens tariefaanpassingen voor medische verrichtingen voor particulier verzekerden, ongegrond is en heeft de aanvraag van de CBIA afgewezen.

De specialisten in loondienst bij het SEHOS en de specialisten die tot het ziekenhuis zijn toegelaten bieden zorg aan patiënten met een basisverzekering bij de SVB en aan patiënten met een particuliere verzekering bij private verzekeringsmaatschappijen.

Tot medio 2015 waren de tarieven voor medische verrichtingen voor particulier verzekerden gereguleerd op basis van een Landsbesluit dat de medische tarieven voor particulier verzekerden regelde (PB 1986, no. 20). Sinds dit landsbesluit medio 2015 is ingetrokken, is het SEHOS vrij om haar eigen tarieven te bepalen voor particulier verzekerden.

De Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) heeft bij de FTAC een klacht ingediend tegen de beslissing van het SEHOS om haar tarieven voor medische verrichtingen voor particulier verzekerden per 1 april 2019 aan te passen. De CBIA voert aan in haar klacht dat het SEHOS en de vrijgevestigde specialisten verenigd in de Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) een ondernemingsvereniging zijn en in strijd met het kartelverbod van de Landsverordening inzake concurrentie handelen door in afstemming hogere tarieven in te stellen voor medische verrichtingen. De CBIA voert ook aan dat het SEHOS misbruik maakt van een machtspositie door eenzijdig en zonder voldoende objectieve onderbouwing voornoemd tarieven te verhogen.

In de beschikking op een aanvraag van de CBIA oordeelt de FTAC dat het SEHOS niet kwalificeert als een ondernemingsvereniging, derhalve kwalificeert de beslissing van het SEHOS om de tarieven voor medische verrichtingen voor particulier verzekerden aan te passen ook niet als een besluit van een ondernemersvereniging. De FTAC beschouwt ook dat een redelijk vermoeden ontbreekt van afstemming of coördineren van marktgedrag tussen het SEHOS en vrijgevestigde specialisten om te komen tot tariefaanpassingen in strijd met artikel 3.1 van de Landsverordening inzake concurrentie. Met betrekking tot een mogelijk misbruik van een machtspositie door het SEHOS, acht de FTAC de tariefaanpassing van het SEHOS ingevolge artikel 4.1 lid 2 onder a van de Landsverordening inzake concurrentie niet als onbillijk.

De FTAC concludeert dat er geen sprake is van een redelijk vermoeden van een overtreding van de Landsverordening inzake concurrentie door het SEHOS en beschouwt de klacht van de CBIA hiermee als ongegrond en wijst de aanvraag van de CBIA af.

Klik hier voor de openbare versie van het besluit van de FTAC.

Tips over mogelijke overtredingen van de concurrentieregels kunnen gemeld worden bij de FTAC via info@ftac.cw of door langs te komen bij het kantoor van de FTAC aan Pietermaai 6.

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsbericht meer weten? Neem dan contact op met info@ftac.cw of telefoon: +5999 461 00 67