Jaarrekening en agenda -

Klik hier voor het document.

In de jaaragenda 2018 beschrijft de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) welke onderwerpen in 2018 prioriteit krijgen naast haar wettelijke verplichtingen op grond van de Landsverordening inzake concurentie. De FTAC heeft ervoor gekozen om in 2018 twee sectoren (financieel en bouw) en een thema (zelfregulering door branches) prioriteit te geven.

De FTAC publiceert jaarlijks een jaaragenda om zo transparant mogelijk te zijn over haar activiteiten en werkwijze.

Consumenten en ondernemingen die signalen hebben over mogelijke overtredingen in deze of andere sectoren kunnen hier klikken voor het klachtenformulier, of kunnen contact opnemen met de FTAC. Zie hier onze contactgegevens. Signalen kunnen ook anoniem worden ingediend.

U kunt ook contact opnemen met de FTAC indien u guidance nodig heeft bij het aanpassen van gedragingen of afspraken van uw onderneming of branchevereniging.