Jaarrekening en agenda -

Klik hier voor deze jaaragenda.

In deze jaaragenda beschrijft de Fair Trade Authority Curacao welke onderwerpen in 2019 prioriteit krijgen naast haar wettelijke verplichtingen op grond van de Landsverordening inzake concurentie:

  • de FTAC zal de proriteitssectoren bouw en financieel voortzetten.
  • de FTAC zal haar voorlichtingsactiviteiten intensief voortzetten, in de vorm van guidance aan ondernemers en ondernemersverenigingen, deelname aan radio- en televisieprogramma’s en samenwerking met stakeholders om cursussen en workshops te verzorgen.
  • voor wat betreft adviesverzoeken vanuit de overheid verwacht de FTAC een rol te gaan vervullen bij de implementatie van het plan “Groeistrategie Curaçao, Integraal en Samen”.

Achtergrond publicatie jaaragenda

De FTAC publiceert jaarlijks een jaaragenda om zo transparant mogelijk te zijn over haar activiteiten en werkwijze.

Consumenten en ondernemingen die een signaal of klacht over een mogelijke overtreding van de concurrentieregels in deze sectoren willen signaleren, kunnen hier klikken voor meer informatie. Informele signalen kunnen ook anoniem worden ingediend.

U kunt ook contact opnemen met de FTAC indien u guidance nodig heeft bij het aanpassen van gedragingen of afspraken van uw onderneming of branchevereniging.