Jaarrekening en agenda -

Klik hier voor het jaarverslag.

De FTAC heeft in 2018 vier overtredingen van de Landsverordening inzake concurrentie beëindigd. De overtredingen werden begaan door de brancheverenigingen van architecten- en ingenieurs, huisartsen en medisch specialisten. De FTAC heeft de kartelovertredingen kunnen beëindigen zonder boete op te leggen.

De FTAC legt in het jaarverslag uit dat zij in 2018 de voorkeur gaf aan guidance en vrijwillige aanpassing. Bedrijven en brancheverenigingen dienden daarvoor wel openheid van zaken te geven, mee te werken en gedragingen aan te passen aan de concurrentieregels waar nodig. Voor bedrijven en brancheverenigingen die niet zelf naar de FTAC toekomen of niet meewerken, geldt dat de FTAC handhavend kan optreden, onder andere met boetes.

Verder wijst de FTAC vanuit haar adviestaak op overheidsregulering die beperkend kan werken voor de concurrentie. Zij ontvangt hier veel signalen over vanuit de maatschappij. De FTAC noemt voorbeelden van verouderde prijsregulering en aanbodregulering. De FTAC pleit niet voor het afschaffen van alle regulering, maar wijst wel op de risico’s en nadelen, die sterk vergroot worden als regulering niet regelmatig wordt aangepast aan marktontwikkelingen

Ten slotte legt de FTAC in haar jaarverslag financiële verantwoording af over haar werkzaamheden in 2018. De organisatie is in 2018 binnen haar budget gebleven en heeft een goedkeurende controleverklaring verkregen van de accountant.

Artikel 2.23 Landsverordening inzake concurrentie

De Fair Trade Authority Curacao is op grond van artikel 2.23 van de Landsverordening inzake concurrentie verplicht om tijdig haar verslag over het afgelopen jaar te publiceren. In het jaarverslag legt de FTAC verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de financiele situatie van de organisatie.