Persbericht -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft een klachtenformulier gepubliceerd op haar website www.ftac.cw om het melden van klachten over oneerlijke concurrentie makkelijker te maken. Gebleken is dat bedrijven en consumenten hieraan behoefte hebben. Via het formulier kan informatie over verboden concurrentiebeperkingen, zoals prijsafspraken en misbruik van economische macht, op een makkelijke en juiste manier aan de FTAC worden gemeld.

Alberto “Chos” Romero, voorzitter van de FTAC: “de FTAC vindt het belangrijk om te luisteren naar de maatschappij en te horen welke concurrentieproblemen ervaren worden. Op deze manier kan de FTAC de problemen aanpakken die consumenten en bedrijven het meest raken.”

Er zijn twee manieren om kartels en misbruik machtspositie te melden bij de FTAC. Door middel van een informeel signaal en via een formele klacht.

Aan het indienen van een signaal zijn geen voorwaarden verbonden. Dit kan via het sturen van een e-mail, het invullen van een formulier of door op afspraak langs te komen bij de FTAC. Signalen kunnen ook anoniem worden ingediend. De tweede manier om een concurrentieprobleem te melden bij de FTAC is door indiening van een formele klacht. Het voordeel daarvan is dat de FTAC verplicht is om dan een besluit te nemen over het gemelde concurrentieprobleem.

De uitnodiging om concurrentieproblemen te melden, past in de werkwijze van de FTAC om de maatschappij te betrekken bij haar activiteiten. Eerder heeft de FTAC een stakeholdersoverleg gehouden en een consultatiedocument gepubliceerd om informatie te krijgen over welke concurrentieproblemen als het meest knellend worden ervaren.

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsbericht meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met dhr. Albert Scholten, directeur FTAC. Email: info@ftac.cw, telefoon: +5999 461 00 67.