Persbericht -

Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) en de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC), beide toezichthoudende instanties op Curaçao, hebben in een samenwerkingsprotocol afspraken gemaakt over de wijze waarop zij informatie en kennis kunnen delen bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Op grond van de Landsverordening inzake concurrentie is de FTAC ingesteld om in alle economische sectoren van Curaçao toezicht te houden op de regels voor vrije en onvervalste concurrentie en deze zo nodig te handhaven. De FTAC treedt op tegen bedrijven die de concurrentie verhinderen, beperken of vervalsen. De nieuwe regels van de Landsverordening inzake concurrentie gelden per 1 september 2017.

Het BT&P is reeds in 1996 opgericht ten behoeve van de uitvoering van diverse regulerende taken, waaronder toezicht, op het gebied van telecommunicatie. Sindsdien is het takenpakket van het BT&P uitgebreid met regulerings- en toezichtswerkzaamheden op het gebied van de postvoorziening, de energiesectoren en de gereguleerde luchthaventarieven. Thans is een verdere uitbreiding van de taken aan de orde, waaronder de economische regulering van de zorgsector op Curaçao.

Alhoewel de taken en bevoegdheden van FTAC en BT&P grote verschillen kennen, is het wel van belang dat wordt voorkomen dat bij de uitoefening van die taken en bevoegdheden in gemeenschappelijke sectoren tegenstrijdigheden ontstaan. Daarnaast kan het uitwisselen van kennis en informatie, uiteraard voor zover dat juridisch is toegestaan, ook doelmatigheid en de doeltreffendheid van beide toezichthouders ten goede komen. Voorzitter Alberto ‘Chos’ Romero van de FTAC: “Samenwerking met andere toezichthouders is voor de FTAC van groot belang. Door het delen van signalen en informatie, kunnen wij het toezicht effectiever maken.”

Met de oprichting van de FTAC zijn de toezichthouders hierover in contact getreden, hetgeen thans heeft geleid tot de ondertekening van een samenwerkingsprotocol. In het samenwerkingsprotocol zijn afspraken neergelegd onder meer over periodiek overleg en de wijze van handelen indien er mogelijk sprake is van overlap bij de uitvoering van de taken en bevoegdheden.

Klik hier om het samenwerkingsprotocol te bekijken.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer Edwin Bogert (BT&P) op +(599-9) 463-1700 of de heer Albert Scholten (FTAC) op +(599-9) 461-0067