Persbericht -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) en de Fundashon pa Konsumidó (FpK) zijn een samenwerking aangegaan. Dankzij de samenwerking kan de FpK klachten die consumenten hebben over concurrentie doorsturen naar de FTAC en kunnen de FTAC en de FpK onder meer gezamenlijk voorlichting geven over de concurrentieregels.

Op grond van de Landsverordening inzake concurrentie is de FTAC ingesteld om in alle economische sectoren van Curaçao toezicht te houden op de regels voor vrije en onvervalste concurrentie en deze zo nodig te handhaven. De FTAC treedt op tegen bedrijven die de concurrentie verhinderen, beperken of vervalsen. De nieuwe regels van de Landsverordening inzake concurrentie gelden per 1 september 2017.

De FpK is opgericht met het doel om als een onafhankelijke organisatie, zonder binding met enige politieke of levensbeschouwelijke stroming of organisatie, de belangen van de Curaçaose consument in alle voorkomende gevallen te behartigen. Hierbij wordt gestreefd naar een volwaardige juridische, economische en sociale positie van de consument. Niettegenstaande dat voor de FpK de eigen keuze van de consument centraal staat, wordt ook aandacht besteed aan de bewustwording van de consument ten aanzien van maatschappelijke gevolgen van particuliere en collectieve consumptie.

In het samenwerkingsprotocol zijn afspraken neergelegd over onder meer gezamenlijke voorlichtingsactiviteiten over de concurrentieregels en het doorsturen van klachten van consumenten over concurrentieproblemen door de FpK aan de FTAC.

Voorzitter Alberto ‘Chos’ Romero van de FTAC: “wij houden toezicht op de concurrentie ten behoeve van consumenten. Het is daarom niet meer dan logisch om een samenwerking aan te gaan met deze behartiger van de belangen van consumenten. Door gezamenlijk voorlichting te geven en signalen van concurrentieproblemen van de FpK te ontvangen kunnen wij het toezicht nog effectiever maken.

Voorzitter mevrouw Adria Pieters-Stuart van de FpK: “als vertegenwoordiger van de Curaçaose consument, zijn wij blij met de ondertekening van deze overeenkomst. Het is nu mogelijk om klachten waarbij de consument vermoeden heeft van bijvoorbeeld prijsafspraken of machtsmisbruik ergens te deponeren. En het bevorderen van gezonde concurrentie is altijd in het voordeel van de consument.”

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer Marc Marshall (FpK) op +5999 462 6666 of mevrouw Jeanne Fabian (FTAC) op +5999 461 0067