Persbericht -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) maakt zich zorgen over de concurrentie in de financiële sector en de bouw. Dat blijkt uit de jaaragenda 2018 die de FTAC vandaag heeft gepubliceerd op haar website. In deze jaaragenda geeft de FTAC aan dat zij zich in 2018 in het bijzonder op de financiële- en de bouwsector gaat richten. Eigen analyse en een consultatie laten zien dat er concurrentiebelemmeringen worden ervaren of vermoed in deze sectoren. Daarom gaat FTAC gaat hier nader onderzoek naar doen.

Voorzitter van de FTAC Alberto (Chos) Romero: “het is nu belangrijk om duidelijk te krijgen waar en op welke manier de concurrentie verbeterd kan worden in de financiële sector en de bouw. Iedere consument heeft direct of indirect te maken met deze twee sectoren. Voor beide sectoren is het daarom belangrijk dat eventuele concurrentieproblemen die tot onnodige kosten leiden worden aangepakt.”

De FTAC gaat onderzoek doen naar hoe de financiële- en bouwsector werken en waar de concurrentierisico’s zitten. Ook kan de FTAC opsporingsonderzoeken doen als er signalen zijn van mogelijke overtredingen. Waar de FTAC overtredingen van de Landsverordening inzake concurrentie vaststelt, zal zij deze beëindigen en zo nodig beboeten. De boetes kunnen daarbij oplopen tot 10% van de jaaromzet van de betreffende onderneming.

De jaaragenda geeft ook aan dat de FTAC in 2018 zal doorgaan met voorlichting en het onderzoeken van zelfregulering binnen branches. Ten slotte is de FTAC van plan de overheid te adviseren over bestaande of voorgenomen wet- en regelgeving die indruist tegen een gezonde marktwerking.

Meer concurrentie leidt tot lagere prijzen, meer innovatie, betere kwaliteit en meer service. Dat is in ieders belang.

De FTAC roept iedereen op die signalen heeft over mogelijke overtredingen van de concurrentieregels, zoals prijsafspraken, marktverdeling of misbruik van economische macht, dit te melden bij de FTAC. Hiervoor is een klachtenformulier beschikbaar via de website van de FTAC. Signalen over concurrentievervalsing kunnen ook anoniem worden ingediend.

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsbericht meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met dhr. Albert Scholten, directeur FTAC. Email: info@ftac.cw, telefoon: +5999 461 00 67.