Rapportage -

Klik hier voor de resultaten van de meting.

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) houdt sinds 1 september 2017 toezicht op de regels van de Landsverordening inzake concurrentie. De FTAC geeft ook voorlichting over de concurrentieregels. In november 2017 heeft de FTAC voor de eerste keer door middel van een telefonische enquete gemeten onder ondernemingen wat de bekendheid is van de nieuwe concurrentieregels en van de FTAC. In de enquete is ook gevraagd hoe ondernemingen staan tegenover concurrentie. Uit de meting blijkt dat de meeste ondernemingen in Curaçao positief staan tegenover concurrentie. Veel bedrijven zijn ook al bekend met de nieuwe regels. 

De FTAC heeft haar voorlichting na de meting in november 2017 voortgezet om de bekendheid van de regels en van de FTAC verder te vergroten. De FTAC zal dit ook in 2018 blijven doen. De FTAC is voornemens de meting naar de bekendheid van de concurrentieregels en de FTAC op regelmatige basis uit te voeren.

Ten slotte wil de FTAC benadrukken dat ook ondernemingen die zich niet bewust zijn van de concurrentieregels, hier wel aan gehouden zijn. Brochures over de concurrentieregels zijn hier te vinden.