Persbericht -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) en de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS) hebben in een samenwerkingsprotocol afspraken gemaakt over de wijze waarop zij informatie en kennis kunnen delen bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Op grond van de Landsverordening inzake concurrentie is de FTAC ingesteld om in alle economische sectoren van Curaçao toezicht te houden op de regels voor vrije en onvervalste concurrentie en deze zo nodig te handhaven. De FTAC treedt op tegen bedrijven die de concurrentie verhinderen, beperken of vervalsen.

De CBCS houdt als onafhankelijke toezichthouder op grond van het Centrale Bank-statuut en de daarop gebaseerde toezichtlandsverordeningen toezicht op de financiële sector op Curaçao en Sint Maarten.

De samenwerking wordt aangegaan om informatie en kennis uit te wisselen ten behoeve van de wettelijke toezichtstaken. Voorzitter Alberto ‘Chos’ Romero van de FTAC: “Wij zijn verheugd dat wij na de samenwerking met BT&P nu ook met de CBCS een samenwerking kunnen aangaan. Dit komt het toezicht en uiteindelijk de economie van Curacao ten goede”. Financieel-Economisch directeur van de CBCS José Jardim: “Dit samenwerkingsprotocol biedt de mogelijkheid voor de twee instanties om in goed overleg hun taak te kunnen uitvoeren. Dit is vanuit de CBCS van belang voor het effectief uitoefenen van het toezicht.“

In het samenwerkingsprotocol zijn afspraken neergelegd onder meer over uitwisseling van informatie, periodiek overleg en de wijze van handelen indien er mogelijk sprake is van overlap bij de uitvoering van de taken en bevoegdheden.

Het samenwerkingsprotocol is hier te downloaden.