Persbericht -

Wat gebeurt er als de maximumprijs voor asfalt wordt afgeschaft? De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) is hierover om advies gevraagd door het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO). Het adviesrapport van de FTAC geeft aan dat MEO de maximumprijs voor asfalt de komende jaren niet moet afschaffen, maar dat de methode wel moet worden gemoderniseerd.

Tot 2015 was Asfaltcentrale Curaçao de enige asfaltproducent. Sinds 2015 is ook Aliansa Asfalt Centrale actief op de markt. Beide centrales zijn vergelijkbaar wat betreft marktaandeel, kostenstructuur en productiecapaciteit. Alberto ‘Chos’ Romero, voorzitter van de FTAC: “de komst van een tweede asfaltcentrale betekent dat er ruimte is gekomen voor concurrentie op deze markt. Het betekent echter niet automatisch dat er sprake is van voldoende concurrentie.”

De FTAC concludeert op basis van haar onderzoek dat de asfaltmarkt op dit moment niet gereed is voor het loslaten van de prijsregulering van asfalt. Een belangrijke reden daarvoor is dat momenteel een risico bestaat dat de asfaltcentrales hun marktgedrag op elkaar afstemmen om minder of niet met elkaar te concurreren. Is dat daadwerkelijk het geval, dan functioneert de markt meer als een monopolie. Bij het eventueel loslaten van de regulering zullen de asfaltprijzen dan waarschijnlijk sterk stijgen. Wel adviseert de FTAC om de prijsregulering van asfalt te moderniseren.

De methode om de maximumprijs van asfalt vast te stellen, is sinds 1995 niet veranderd. De maximumprijs wordt bepaald op basis van de prijzen van de inputs bitumen en kalksteen. Andere ontwikkelingen, zoals de afname van de vraag naar asfalt, hebben geen invloed op de hoogte van de maximumprijs. Verder bevat de methode geen directe prikkels voor een asfaltcentrale om efficiënter of innovatiever te produceren.

In Curaçao zijn veel andere producten en diensten prijsgereguleerd, zoals bepaalde levensmiddelen en medicijnen, notaristarieven, personenvervoer en WA-autoverzekeringen. De methode om de (maximum)prijzen te bepalen is soms, net als bij asfalt, enkele tientallen jaren oud. De structuur van een markt kan flink veranderen, bijvoorbeeld omdat meer aanbieders op de markt actief zijn of omdat bedrijven meer varianten van het product of de dienst aanbieden. Het is daarom belangrijk bestaande prijsregulering regelmatig te herzien.

Het adviesrapport van de FTAC en het regelgevend kader rondom de prijsregulering van asfalt kunt u downloaden van de website van de FTAC. De bouwsector is één van de prioriteitssectoren van de FTAC voor het jaar 2018.

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsbericht meer weten? Neem dan contact op met de FTAC. Email: info@ftac.cw, telefoon: +5999 461 00 67