Persbericht -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) is in samenwerking met de Fundashon pa Konsumidó (FpK) een marktonderzoek gestart naar de tarieven en rentes die lokale banken hanteren voor particuliere bankproducten. Het doel is om de tarieven en rentes van banken met elkaar te vergelijken en inzichtelijk te maken voor de consument. De resultaten van dit onderzoek worden uiteindelijk gepubliceerd in een openbare rapportage.

Concurrentie tussen banken is een van de prioriteiten van de FTAC voor dit jaar. Dit marktonderzoek past binnen deze prioriteit omdat de concurrentie wordt gestimuleerd als consumenten eenvoudig de tarieven en rentes van banken met elkaar vergelijken voordat ze een keuze maken. Voorwaarde daarbij is dat de tarieven en rentes van banken transparant en begrijpelijk zijn voor consumenten

De resultaten van dit marktonderzoek zal de FTAC daarnaast mogelijk gebruiken als input voor haar toezicht op de naleving van de Landsverordening inzake concurrentie in de financiële sector. FTAC-voorzitter Alberto ‘Chos’ Romero: “Consumenten maken vrijwel dagelijks gebruik van bankproducten. Het is daarom belangrijk dat eventuele concurrentieproblemen die tot hogere kosten leiden voor consumenten worden gesignaleerd en aangepakt. Dit marktonderzoek past binnen deze strategie.”

De FpK zal de resultaten van dit onderzoek gebruiken om consumenten te beter informeren over de hoogte en verschillen in tarieven en rentes tussen banken. Directeur van de FpK, Marc Marshall: “Fundashon pa Konsumidó streeft naar een transparante consumentenmarkt en dit onderzoek zal bijdragen aan dit doel. Het streven van de Fundashon pa Konsumidó is om meer van dit soort gezamenlijke onderzoeken uit te voeren met toezichthoudende entiteiten ter bevordering van een open economische markt op Curaçao.”

De volgende bankproducten maken deel uit van dit onderzoek: betaalrekeningen, spaarrekeningen, creditcards, money cards, persoonlijke leningen en autoleningen. Negen lokale bankinstellingen hebben onlangs een brief ontvangen met een uitnodiging om mee te werken aan dit onderzoek.

Dit gezamenlijke onderzoek vloeit voort uit het samenwerkingsprotocol dat de FTAC en de FpK eind vorig jaar met elkaar sloten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door RE-Quest Research & Consultancy.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer Jean-François Dictus (FTAC) op +(599-9) 461-0067 of de heer Marc Marshall (FpK) op +(599-9) 4626666

Klek akí pa e tradukshon di e komunikado di prensa akí na papiamentu.