Persbericht -

In haar jaarverslag over 2017 constateert de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) dat de cultuur van het zakendoen op Curaçao aan het veranderen is. Dat is het gevolg van de Landsverordening inzake concurrentie en het toezicht van de FTAC daarop. Meer concurrentie prikkelt bedrijven om beter hun best doen om de gunst van de consument. Bedrijven en hun brancheverenigingen raken er steeds meer van doordrongen dat concurrentiebeperkende afspraken, zoals over verkoopprijzen, per 1 september 2017 verboden zijn. Dat blijkt uit de eerste meting die de FTAC heeft verricht en uit de voorlichtingscampagne die in 2017 heeft plaatsgevonden. En dat is goed nieuws voor de portemonnee van consumenten. Zij profiteren door lagere prijzen, meer keuze, hogere kwaliteit en betere service. Maar ook de economie als geheel wordt er beter van.

In 2017 is de op- en inrichting van de FTAC afgerond en is het toezicht op de naleving van de Landsverordening inzake concurrentie begonnen. De FTAC is onderzoeken gestart in de financiële sector en in de bouwsector. Deze sectoren zijn belangrijk voor de Curaçaose economie en extra gevoelig voor concurrentieverstoringen.

Voorzitter Alberto ‘Chos’ Romero: “we merken dat deze onderzoeken nu al effect hebben. Bedrijven komen daardoor naar ons toe met vragen over of bepaalde afspraken nog wel toegestaan zijn. Als de regels worden overtreden dan maken we dat duidelijk en dat die afspraken moeten stoppen. We gedogen niet. Regelmatig passen bedrijven hun gedrag dan aan. Als bedrijven hun gedrag niet willen aanpassen, dan starten we een formele procedure die kan leiden tot een forse boete.”

De FTAC ontvangt regelmatig signalen uit de samenleving over mogelijke overtredingen in andere sectoren. Ook die worden onderzocht en zo nodig wordt er gecorrigeerd.

Vandaag heeft de FTAC haar jaarverslag aan de Minister van Economische Ontwikkeling dr. Steven Martina overhandigd. De FTAC heeft daarbij aangedrongen op het snel tot stand brengen van wetgeving die consumenten beschermt tegen oneerlijke handelspraktijken en de consument weerbaarder moet maken. Deze wetgeving versterkt de positie van consumenten en geeft bedrijven extra prikkels om consumenten goed te behandelen en zoveel mogelijk waar voor hun geld te geven.

Romero: “de Landsverordening inzake concurrentie en de toekomstige consumentenwetgeving moeten elkaar versterken en aanvullen. Dat kan. Ervaringen in het buitenland laten dat zien.”

Ook heeft de FTAC bij de minister gepleit voor het terugdringen van vaak verouderde wetgeving die economische ruimte om te ondernemen en te concurreren onnodig beperken, zoals prijsregulering in bepaalde sectoren of regels die de vrije toetreding tot markten belemmeren. Het wegnemen ervan stimuleert economische groei. Nieuwe innovatieve ondernemingen krijgen betere kansen en de werkgelegenheid wordt vergroot.

De FTAC roept iedereen op die signalen heeft over mogelijke overtredingen van de concurrentieregels, zoals prijsafspraken, marktverdeling of misbruik van economische macht, dit te melden bij de FTAC. Hiervoor is een klachtenformulier beschikbaar via de website van de FTAC. Signalen over concurrentievervalsing kunnen ook anoniem worden ingediend.

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsbericht meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Albert Scholten, directeur FTAC. Email: info@ftac.cw, telefoon: +5999 461 00 67