Persbericht -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC), de afdeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) van het Ministerie van Financiën en de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) van het Ministerie van Algemene Zaken hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk workshops te geven aan ambtenaren over de regels bij aanbestedingen. 

De overheid kent sinds 23 januari 2018 nieuwe aanbestedingsregels in de vorm van het Landsbesluit aanbestedingsregels (P.B. 2018, no. 9). Met het aanscherpen van haar aanbestedingsregels wil de overheid het concurrerentieproces bij aanbestedingen door de overheid vergroten. De overheid is een van de grootste opdrachtgevers als het gaat om aanbestedingen. Jaarlijks worden er miljoenen guldens gemeenschapsgeld besteed aan bijvoorbeeld de aanleg en ouderhoud van wegen of scholen of het inkopen van school en/of kantoormateriaal.

De overheid streeft naar eerlijke aanbestedingen en het gunnen van opdrachten aan bedrijven die de beste prijs/kwaliteitverhouding bieden. Het beleid van de overheid is om dit te stimuleren door middel van concurrentie tussen de inschrijvende bedrijven. Voor een optimaal aanbestedingsproces is het van belang dat de ambtenaren betrokken bij aanbestedingen goed op de hoogte zijn van de aanbestedings- en concurrentieregels.

De FTAC staat voor het bevorderen van eerlijke concurrentie in Curaçao. Meer concurrentie leidt tot groei voor de economie, werkgelegenheid, lagere prijzen en betere product- en dienstenkwaliteit voor de Curaçaose samenleving. Oneerlijke concurrentie kan bijvoorbeeld bestaan uit afspraken tussen bedrijven bij overheidsaanbestedingen, zoals een afspraak tussen inschrijvers over wie een opdracht ‘mag winnen’. Dit wordt ook wel ‘bid rigging’ genoemd. Door dergelijke illegale afspraken betaalt de overheid te veel bij aanbestedingen, en is uiteindelijk de consument als belastingbetaler de dupe. In de workshops legt de FTAC uit hoe ambtenaren van aanbestedende diensten illegale afspraken bij aanbestedingen kunnen herkennen. Ambtenaren kunnen signalen van illegale afstemming melden bij de FTAC. De FTAC kan illegale afspraken onderzoeken en schuldige partijen beboeten.

FTAC, WJZ en AO/IC lichten met de gezamenlijke workshops ambtenaren voor over de nieuwe aanbestedingsregels en geven praktische handvatten waarmee ambtenaren sneller kartelafspraken kunnen herkennen. De workshops vinden plaats in de periode van 28 november 2018 tot 30 januari 2019. Ongeveer 90 ambtenaren zullen deelnemen aan deze workshops.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met mevrouw Jeanne Fabian (FTAC) op +(599-9) 461-0067

Klek akí pa e tradukshon di e komunikado di prensa akí na papiamentu.