Persbericht -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft vandaag haar jaaragenda 2019 gepubliceerd op haar website. In deze jaaragenda geeft de FTAC aan dat in 2019 haar focus gericht zal blijven op de financiële- en de bouwsector. Deze twee sectoren zijn door FTAC in 2018 als prioriteitssectoren aangemerkt.

Voorzitter van de FTAC Alberto (Chos) Romero: “de FTAC heeft in 2018 verschillende onderzoeken verricht in deze twee sectoren en guidance gegeven aan brancheverenigingen en ondernemingen. Zo is er een adviesrapport opgesteld inzake asfaltregulering en een beschikking vastgesteld inzake een overtreding van de branchevereniging voor architecten en ingenieurs. De FTAC heeft ook signalen onderzocht inzake vermeende excessieve prijzen en koppelverkoop. Maar er is nog meer onderzoek nodig. Dit zijn twee belangrijke sectoren waar iedere burger direct of indirect mee te maken heeft.”

De FTAC zal in 2019 ook haar voorlichtingsactiviteiten intensief voortzetten, in de vorm van guidance aan ondernemers en ondernemersverenigingen, deelname aan radio- en televisieprogramma’s en samenwerking met stakeholders om cursussen en workshops te verzorgen. Deze aanpak heeft in 2018 vruchten afgeworpen. Het grote publiek vindt steeds makkelijker haar weg naar de FTAC. Dit betekent dat de agenda van de FTAC ook sterk beïnvloed zal worden door de signalen en klachten die bij de FTAC binnenkomen.

Voor wat betreft adviesverzoeken vanuit de overheid verwacht de FTAC een rol te gaan vervullen bij de implementatie van het plan “Groeistrategie Curaçao, Integraal en Samen”. De verwachting is, conform de beschrijving in de Groeistrategie, dat de overheid de FTAC zal benaderen om te adviseren over noodzakelijke maatregelen die belemmeringen voor gezonde concurrentie op de markt voor bancaire diensten wegnemen.

In 2019 zal de FTAC haar handhavingsstrategie aanscherpen. Wanneer bedrijven vrijwillig hun gedrag willen aanpassen aan de concurrentieregels geeft de FTAC daar in beginsel de voorkeur aan. Maar steeds meer zal gelden dat, met name in zaken betreffende hardcore overtredingen, de FTAC zal overwegen haar sanctiebevoegdheden in te zetten.

De FTAC roept iedereen op die signalen heeft over mogelijke overtredingen van de concurrentieregels, zoals prijsafspraken, marktverdeling of misbruik van economische macht, dit te melden bij de FTAC. Hiervoor is een klachtenformulier beschikbaar via de website van de FTAC. Signalen over concurrentievervalsing kunnen ook anoniem worden ingediend.

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsbericht meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met de FTAC, email: info@ftac.cw, telefoon: +5999 461 00 67.

Klek akí pa e tradukshon di e komunikado di prensa akí na papiamentu